Jaki jest najlepszy czas na zastosowanie herbicydu?

4 października, 2022 0 Comments

Jeśli stosujesz środek chwastobójczy, ale nie widzisz rezultatów, być może popełniasz proste błędy, które można poprawić.

Stosowanie środków chwastobójczych zawierających herbicydy nie jest tak łatwe, jak się początkowo wydaje. W przypadku większości środków chwastobójczych opartych na herbicydach na skuteczność będą miały wpływ czynniki zewnętrzne. Obejmuje to warunki pogodowe w określonych porach roku, konkretny chwast, który chcemy wyeliminować, oraz cykl życiowy tego chwastu.

Jaki jest najlepszy czas na zastosowanie herbicydu?

Herbicyd Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów w zbożach

Najlepszą porą roku na użycie środka chwastobójczego jest wiosna, a następnie jesień. Wiosna to skuteczny czas na niszczenie chwastów w okresie przedwzrostowym, aby zapobiec ich kiełkowaniu. Jesień jest równie skuteczna, ponieważ przed zimą to właśnie wtedy chwasty są najbardziej narażone na działanie składników aktywnych herbicydu. Środki do zwalczania chwastów działają lepiej w cieplejszych warunkach niż w chłodniejszych, warto zatem zwracać uwagę na pogodę i temperaturę, gdy chcemy wykonać opryski herbicydowe.

Herbicydy stosowane do gleby i absorbowane przez korzenie najlepiej działają wtedy, kiedy gleba jest wilgotna od deszczu. Wiosna będąca typową porą deszczową zapewnia, że gleba jest wystarczająco wilgotna, aby wchłonąć herbicyd, który jest następnie pobierany przez korzeń rośliny. Jeśli gleba jest zbyt sucha i twarda, roztwór herbicydowy będzie osadzał się na glebie, i nie został wchłonięty przez roślinę. Jesienią, przykładowo w październiku, opryskiwanie herbicydem oznacza, że chwasty będą miały trudności z przetrwaniem zimy.

Herbicydem odpowiednim do wczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż jarych i ozimych, jest fundamentum. Jest to herbicyd trójskładnikowy, zawierający trzy substancje czynne, które hamują podział komórek, co powoduje wstrzymanie wzrostu i rozwój chwastów. Zamieranie chwastów następuje po około 2 do 4 tygodniach od oprysku tym herbicydem. Ostateczny efekt działania środków chwastobójczych zależy od warunków pogodowych, temperatury, fazy rozwoju i tempa wzrostu chwastów, które chcemy zwalczyć.