Zrozumienie różnych rodzajów zleceń i ich stosowanie w inwestowaniu

14 września, 2023 0 Comments

Jeżeli jesteś poczatkującym graczem na rynku akcji, to na pewno wiesz, że możesz wykonywać zlecenia kupna i sprzedaży. Poruszając się po parkiecie giełdowym możesz zauważyć, że twój broker oferuje także różne dodatkowe zlecenia. Ilość oraz specyfika tych zleceń może różnić się w zależności od brokera, jednak ich zasada działania jest bardzo podobna. Jeżeli chcesz być zaawansowanym, to na dynamicznym i zmiennym świecie inwestycji musisz poznać ich znaczenie. Rynek, limit i stop-loss to trzy fundamentalne rodzaje zleceń, które inwestorzy wykorzystują w celu zarządzania swoimi pozycjami. I to te zlecenia omówimy dokładniej.

1. Zlecenie Rynek: Zlecenie rynek (ang. market order) to rodzaj zlecenia, w którym inwestor instruuje brokera do natychmiastowego zakupu lub sprzedaży aktywa po aktualnej dostępnej cenie na rynku. Jest to tradycyjne zlecenie kupna/sprzedaży wykonywane „w czasie rzeczywistym”. To najszybszy sposób na wejście lub wyjście z pozycji, ale może wiązać się z pewnymi ryzykiem, szczególnie w warunkach zmienności rynku.

Kiedy stosować zlecenie rynek?

  • Gdy zależy nam na szybkim wykonaniu zlecenia i czas jest kluczowy.

  • W przypadku bardzo płynnych rynków, gdzie różnica między ceną zakupu a sprzedaży jest niewielka.

  • Kiedy akcja ma być natychmiast sprzedana, aby ograniczyć straty w przypadku nagłego spadku ceny.

2. Zlecenie Limit: Zlecenie limit (ang. limit order) to zlecenie, w którym inwestor określa cenę, po której jest gotów kupić lub sprzedać aktywo. Zlecenie to jest jakby „zawieszone” i pozostaje w kolejce do momentu, gdy cena na rynku osiągnie określony poziom. Można je traktować jako ustalenie pułapu przy którym broker taki jak bank Saxo wykonuje zlecenie. Inwestor nie musi znajdować się online czy osobiście je uruchamiać.

Kiedy stosować zlecenie limit?

  • Gdy inwestor ma określoną cenę, po której chciałby dokonać transakcji.

  • W sytuacji, gdy inwestor oczekuje, że cena osiągnie poziom atrakcyjny dla niego, ale chce uniknąć kupowania lub sprzedawania po gorzej cenach.

3. Zlecenie Stop-Loss: Zlecenie stop-loss (ang. stop-loss order) jest używane do minimalizacji strat. Inwestor określa poziom ceny, poniżej którego chce sprzedać aktywo, aby zabezpieczyć się przed dalszymi spadkami wartości. Jest to typowe zlecenie zabezpieczające. Bardzo często zlecenie te można stosować w parze ze zleceniem limit na sprzedaż. Zlecenie limit „czeka” na osiągnięcie satysfakcjonującego nas pułapu natomiast zlecenie stop-loss aktywuje się, gdy cena akcji zamiast rosnąć zaczyna spadać. Zlecenie te również ustala się wcześniej i automatycznie zostaje zlecone przy spełnieniu warunków. Inwestor nie musi sam go uruchamiać.

Kiedy stosować zlecenie stop-loss?

  • Aby ograniczyć ryzyko straty, jeśli cena zacznie spadać.

  • Gdy inwestor nie ma możliwości stałego monitorowania rynku i chce mieć zautomatyzowany sposób ochrony pozycji.

  • W sytuacjach, gdy inwestor posiada pozycję długoterminową i chce zabezpieczyć się przed gwałtownymi spadkami wartości aktywa.

Wyjaśniliśmy na czym polegają trzy najczęściej dostępne zlecenia. Rynek, limit i stop-loss to trzy kluczowe rodzaje zleceń, które inwestorzy mogą wykorzystywać w zależności od swoich celów inwestycyjnych, strategii i tolerancji ryzyka. Zrozumienie, kiedy i w jakich sytuacjach warto stosować poszczególne rodzaje zleceń, może pomóc inwestorom lepiej zarządzać swoimi inwestycjami. Warto pamiętać, że każdy rodzaj zlecenia ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego istotne jest dostosowanie ich do konkretnej strategii i warunków rynkowych. Niektórzy brokerzy mogą oferować również inne bardziej rozbudowane zlecenia. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem inwestor będzie poznawał i stosował większą pulę zleceń.