Czym są herbicydy i po co się je stosuje?

4 grudnia, 2021 0 Comments

Herbicydy są rodzajem środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania chwastów, aby uprawy mogły rosnąć i rozwijać się bez przeszkód.

Chwasty są najważniejszym z problemów większości upraw rolnych, ponieważ agresywnie konkurują o niezbędne składniki odżywcze, przestrzeń, wodę i światło słoneczne z pożytecznymi roślinami. Herbicydy są szeroko stosowane w rolnictwie do zwalczania chwastów od wielu lat, umożliwiając rolnikom zbieranie większej ilości wysokiej jakości plonów, bezpiecznie i wydajnie.

Czym są herbicydy i po co się je stosuje?

Na czym polega zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

W przypadku upraw odpornych na herbicydy rolnicy mogą stosować herbicydy nieselektywne do zwalczania chwastów bez szkody dla swoich upraw. Oznacza to, że uprawa jest chroniona, a rolnicy nie muszą orać pól i pielić, co pozostawia składniki odżywcze i wodę w glebie, zwiększa żyzność gleby i ogranicza erozję gleby. Możemy również zaprawiać nasiona roślin uprawnych, aby skutecznie chronić je przed chorobami i szkodnikami, które również stanowią zagrożenie dla plonów.

W warunkach miejskich również stosuje się herbicydy, pomagają one zwalczać chwasty, które w przeciwnym razie mogłyby zniszczyć trawniki, ogrody, parki i boiska sportowe. Wraz z innymi środkami ochrony roślin, herbicydy pomagają chronić nasze tereny zielone i odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie na przykład poprzez utrzymywanie poboczy, linii telefonicznych i energetycznych w stanie wolnym od szkodliwego wzrostu chwastów.

Wiele herbicydów nie jest toksycznych dla dzikich zwierząt i ptaków, populacji drobnoustrojów, zdrowia ludzkiego i środowiska, gdy stosuje się zwalczanie chwastów w zbożach ozimych rozsądnie i poświęca się należytą uwagę podczas użycia tych preparatów. Środki ochrony roślin są również stosowane tam, gdzie niedostępna jest siła robocza w celu utrzymania produkcji roślinnej przy minimalnych kosztach. Należy jednak podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia masowego stosowania herbicydów w celu zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska.