Kto może korzystać z usług komorników sądowych?

7 kwietnia, 2023 0 Comments

Branża egzekucji należności jest bardzo szeroka na terenie naszego kraju.

Obejmuje ona samodzielne działania podejmowane przez wierzycieli, jak również korzystanie z usług firm windykacyjnych prowadzących działania listowne, telefoniczne albo terenowe u dłużników. Ich prawa są jednak dość ograniczone. Opcją alternatywną dla takich usługodawców są działania komorników sądowych. Okazuje się, że ich usługi są przeznaczone dla szerokiego grona wierzycieli. Warto uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie.

Kto może korzystać z usług komorników sądowych?

Klienci komorników sądowych – podstawowe informacje

Z usług komorników sądowych może korzystać każda osoba lub podmiot, który ma wobec kogoś wymagalne roszczenie, czyli dług. Między innymi z takiego wsparcia może korzystać osoba prywatna. Jeśli na przykład dana osoba pożyczyła pieniądze komuś i ten ktoś nie chce lub nie może ich zwrócić, wówczas wierzyciel może zwrócić się do komornika sądowego o pomoc w odzyskaniu należności. Komornicy udzielają również pomocy firmom. Jeśli przedsiębiorca ma nieuregulowane faktury od swoich kontrahentów, może skorzystać z usług komornika, aby odzyskać pieniądze.

Klientem komornika sądowego może być również organizacja non-profit. Jeśli taka organizacja nie otrzymała od dłużnika przewidzianych umową lub przepisami środków finansowych, może skorzystać z usług komornika, aby odzyskać swoje pieniądze. Nie należy też zapominać o bankach i firmach pożyczkowych, które również często korzystają z możliwości egzekwowania swoich środków z pomocą komornika sądowego.

Korzystając z usług kancelarii opisywanych na przykład jako https://komornik-zielinska.pl/o-kancelarii/, ważne jest, aby w przypadku długu posiadać prawomocny tytuł wykonawczy, czyli dokument stwierdzający istnienie długu i zobowiązanie dłużnika do jego spłaty. Może to być np. wyrok sądowy, nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty lub ugoda zawarta przed sądem. Bez tego dokumentu komornik nie będzie miał podstawy do podjęcia działań egzekucyjnych. Innymi słowy egzekucja komornicza musi zostać poprzedzona odpowiednimi działaniami o charakterze sądowym.