Transport materiałów niebezpiecznych

4 maja, 2021 0 Comments

Codziennie po naszych drogach przemieszczają się transporty zawierające materiały niebezpieczne, często są to cysterny, posiadają one charakterystyczne oznaczenia, pomarańczowe tabliczki po czym może wnioskować iż przewożony jest materiał potencjalnie niebezpieczny, może być to także paliwo, różnego rodzaju gazy oraz materiały które mogą być się niebezpieczne dla człowieka, otoczenia oraz przyrody.

 

Transport materiałów niebezpiecznych

Oznaczenia transportów z materiałami niebezpiecznymi

Warto zwrócić uwagę iż wszystkie transporty powinny posiadać właściwe oznaczenie, mogą być to przykładowo tabliczki w kolorze pomarańczowym oznaczające materiały wybuchowe, tabliczki zielone oznaczające gazy niepalne, tabliczka czerwona to gaz palny, tabliczka żółto-biała z charakterystycznym oznaczeniem może zawierać także materiały radioaktywne które będą transportowane. Naturalnie znajdziemy także na transportach charakterystyczne uniwersalne tablice ADR, w tym przypadku będzie to numer substancji który jest przewożona, naturalnie są to zunifikowane numery które obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, tego rodzaju oznaczenia są wymagane w transporcie.

Warto zwrócić uwagę iż przepisy określają także funkcję doradcy ADR, który powinien być obecny w firmach które związane są z transportem materiałów niebezpiecznych, oczywiście będą to przewoźnicy jak również firmy zajmujące się przechowywaniem materiałów niebezpiecznych. Powinna być ta osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa, oznakowania tego rodzaju materiałów. Naturalnie także kierowcy muszą przejść odpowiednie szkolenia i kursy, które będą zakończone egzaminem, wówczas będą mogli otrzymać uprawnienia na okres 5 lat.

Może być to oczywiście adr kurs podstawowy, Dzięki niemu uzyskamy możliwość transportu materiałów niebezpiecznych na standardowych zestawach z naczepą. Oczywiście w tym wypadku musimy pamiętać o tym aby materiały niebezpieczne były transportowane w odpowiednich pojemnikach, beczkach, kanistrach które muszą być przykładowo odporne na działanie substancji żrących. Naturalnie kierowca musi posiadać także informacje na temat przewozu, posiadać odpowiednie dokumenty. Wszystkie pojemniki powinny być odpowiednio oznaczone.